อ่านกันสักนิด จะไม่ผิดกติกา ลดเวลาแก้ไข
:

อ่านตรงนี้ก่อน !!!

ระบบบ้านพักอาศัย ปรับเปลี่ยนการ Login จาก username + password ของ Email ทอ. เป็น RTAF SWC OTP (One-time password) ผ่าน Google Authentication

หากต้องการเข้าระบบ โปรดทำตามขั้นตอน ตามคลิป

ขอ RTAF OTP login@

ทดสอบ Login page

  • ความรู้ความเข้าใจเรื่อง OTP จาก 9arm (หนทางสู่การไม่ต้องใช้ Password ฯ)
  • ความรู้เรื่อง two-factor authentication จาก beartai แบไต๋ 2FA คืออะไร ทำไมเวลาใช้ถึงต้องระวัง !?
  • ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอบ้านพัก ทอ.

  • จะต้องส่งคำขอบ้านพักเมื่อไร ขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร
  • คุณสมบัติของผู้ขอบ้านพักอาศัย
  • Line OA เพื่อสอบถามข้อขัดข้อง
  • ตอบคำถามยอดนิยม เข้า link